Polish English

Poszukujemy do współpracy tapicerów, których praktyka zawodowa jest połączeniem solidnego warsztatu i plastycznej wrażliwości. Zlecimy renowację stylowych mebli oraz naprawy tapicerskie mebli użytkowych w oparciu o nasze własne tkaniny obiciowe. Zaangażujemy tapicerów także do realizacji naszych własnych projektów meblowych. Cenimy dobre rzemiosło, ręczną produkcję i chcemy wspierać zasłużone zawody w kontynuowaniu znakomitej tradycji.